laserlab logoLatvijas Universitātes Lāzercentra pētnieki turpina darbu lāzerpētniecības sadarbības organizācijas LASERLAB-EUROPE jaunajā ciklā. Turpmāko 4 gadu laikā, sākot ar 2015. gada decembri, LASERLAB-EUROPE tiek īstenots Horizon 2020 ietvaros.

    Tīklā iekļausies 33 no vadošajiem Eiropas lāzeru infrastruktūras centriem – augstskolas, laboratorijas, pētniecības centri, kuri kopā ar apakšuzņēmējiem un asociētajiem partneriem īstenos sadarbību 21valstī, arī Latvijā. Lielākie Eiropas lāzercentri piedāvās pētniekiem bezmaksas piekļuvi unikālākajām lāzeru iekārtām Eiropā, tostarp diviem brīvo elektronu lāzeriem.

    Sadarbības projekts ļaus Latvijas un pārējo Eiropas Savienības valstu vieszinātniekiem no akadēmiskajām aprindām un lāzerindustrijas pārstāvjiem veikt inovatīvus, starpdisciplinārus pētījumus, piemēram, biomedicīnā un materiālzinātnē, tādējādi kalpojot plašai sabiedrībai, kā arī veicinās sadarbību starp lāzerfiziku un dažādām citām zinātņu nozarēm.

    LU Lāzeru centra zinātnieki veiks projekta sadarbības un apmācību koordināciju Latvijā, kā arī piedalīsies fotonikas tehnoloģiju izpētē materiālu analīzē un nanozinātņu jomā, savukārt LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts turpinās pētniecību biomedicīnas jomā.

    © 2024 Laser Centre. All Rights Reserved.